La regidoria de Cultura de Solsona ha convocat els ajuts per a associacions i col·lectius culturals d'aquest any. La dotació pressupostària es manté en 8.000 euros, igual que en els últims exercicis, però s'amplia la subvenció a les festes de barri, que passen del 10 al 25 % de les factures que no cor-responguin a menjar.

Tal com recullen les bases de la convocatòria, un dels objectius de l'Ajuntament és impulsar la vida associativa a través dels ajuts econòmics i infraestructurals, en forma de convenis i subvencions. Els primers es consideren «una eina essencial de col·laboració i participació entre l'Administració local i les entitats», mentre que les segones «s'han d'entendre com un ajut per a l'impuls de noves associacions o nous projectes i línies d'actuació o de projectes puntuals de les entitats ja existents».

S'estableixen quatre tipus d'aportació municipal: la subvenció directa o conveni, que pressuposa un compromís periòdic per part de l'entitat en l'organització d'una acte concret; la subvenció ordinària, per a una acció cultural de caràcter anual; la subvenció extraordinària, per a activitats puntuals, i l'ajut a festes de barri.

L'increment de l'aportació econòmica a les festes organitzades pels barris fins al 25 % de les factures és la novetat d'aquest any.

Aquest canvi no influeix en la dotació total dels ajuts, en tant que en les convocatòries anteriors no s'exhauria la partida total, motiu pel qual es va decidir ampliar aquesta línia. Les sol·licituds es poden enviar fins al 30 de maig.