Quant a la cohesió social, el partit independentista destaca en el seu projecte que és necessari aconseguir una millor cohesió entre els solsonins, i iniciar campa-nyes educatives des de les escoles, com també des de les entitats locals, per evitar casos de racisme i xenofòbia, «per anticipar-nos abans que la situació arribi a esdevenir un problema local», va explicar Òscar Garcia, regidor.