La direcció del Centre Sanitari del Solsonès (en mans del Consell Comarcal del Solsonès) desmenteix la proposta del comitè d'empresa que va publicar Regió7 l'11 d'abril passat que consistia a renunciar a les DPO (Direcció per Objectius) a canvi d'augments retributius en la part fixa del salari, amb la voluntat de consolidar aquests augments.

La direcció assegura que el comitè no vol perdre les DPO, sinó que només renuncia a la part proporcional que suposaria el cost dels augments retributius, però que la part restant de les pagues per objectius la voldrien cobrar.

El comitè d'empresa, segons va explicar el representant sindical de Comissions aObreres (CCOO) a les Terres de Lleida, David Ricart, a aquest diari, es va proposar fer efectius els augments retributius dels anys 2018 i 2019, amb un cost total de 153.000 euros, a canvi de perdre les DPO dels anys 2017 i 2018, que suposaven un total de 260.000 euros.

Per la seva banda, el Consell Comarcal assegura que en cap cas el comitè d'empresa vol renunciar a les DPO, sinó que estan disposats a perdre 153.000 euros de les pagues per objectius perquè es destinin als augments retributius.

Així, els 107.000 euros restants, fins a arribar als 260.000 euros, els voldrien cobrar igualment, explica Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal.

També la direcció del centre explica que no entén d'on apareix la dada dels 260.000 euros, ja que els diners de les DPO varien en funció dels objectius assolits pels treballadors del centre i encara s'han d'acabar de calcular.

Per fer efectives les DPO els treballadors del centre han de complir una sèrie de requisits marcats per CatSalut. La partida pressupostària d'aquestes pagues té una part fixa de CatSalut i una de variable, tot i que és molt reduïda, afirma Alarcón, que s'aplica des de la direcció del centre. En aquest cas, els treballadors també demanen un total de 27.000 euros que corresponen a l'1 % de la part variable dels anys 2016-2018.

Segona trobada

Després que el mes de març passat totes dues parts arribessin a un acord pel que fa a portar terme reunions quinzenals amb la finalitat de trobar una via de solució a les demandes econòmiques que plantegen els treballadors, Alarcón explica que la direcció del centre està estudiant la proposta que va fer el comitè d'empresa el dia 10 passat en la primera trobada i espera poder donar una resposta i arribar a una entesa al més aviat possible.