El departament d'Agricultura,

Ramaderia, Pesca i Alimentació organitza la Jornada Masies + Sostenibles, que arriba a la novena edició.

La jornada vol reflexionar sobre les possibilitats reals que hi ha per sumar-se a aquesta transició a partir de la rehabilitació de masies o habitatges.

Els ponents d'aquesta edició, entre els quals Ramon Sans Rovira, enginyer industrial, i Jordi Vilalta, gerent del Consorci per al Desenvolupament de la Catalu-nya Central, explicaran com avui en dia, i gràcies a l'adopció de criteris constructius, bioclimàtics i de racionalització de l'ús, ja és possible viure en una casa que produeix més energia de la que consumeix.

L'activitat s'iniciarà a 2/4 de 10 del matí i finalitzarà a les 2 del migdia. Es durà a terme al Consell Comarcal del Solsonès, a la sala Francesca de Llobera.