L'Ajuntament de Pinell ha convocat a concurs públic la tramitació d'un nou jutge de pau. Aquest càrrec el pot assumir qualsevol persona que sigui major d'edat i tingui la nacionalitat espanyola. A més a més, en la publicació s'explica que no és necessari ser llicenciat o graduat en dret.

Pel que fa a l'àmbit civil, els jutges o jutgesses de pau només tenen competència en aquells assumptes que siguin de quantia inferior als 90 euros, excepte per a aquells supòsits que corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Quant a l'àmbit penal, les competències se centren en la pràctica de l'auxili jurisdiccional amb la gestió dels manaments que reben d'altres òrgans.

Les persones que estiguin interessades en aquesta convocatòria tenen 15 dies de termini per presentar la seva sol·licitud, acompanyada del currículum a l'ajuntament de Pinell.