Cada dia és més evident per a tothom la necessitat d'una transició energètica en la qual s'aconsegueixi l'abandonament de les energies fòssils i l'urani, dels quals Catalunya és depenent, per un abastament amb fonts renovables i locals.

Però aquest pas no només depèn de les polítiques macroeconòmiques dels estats, també és una decisió personal que cada dia té més facilitats per portar-se a terme. I la novena edició de les jornades Masies+Sostenibles, celebrada ahir al matí amb el títol Habitatges que produeixen més energia de la que consumeixen, pretenia donar a conèixer les possibilitats a l'abast dels ciutadans per contribuir a la cada vegada més urgent transició energètica.

Una cinquantena de persones es van aplegar a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal en aquesta jornada organitzada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, i en la qual el concepte de transició energètica va ser molt present.

El programa va començar amb la presentació de la jornada a càr-rec de Jordi Vilalta, gerent del Consorci. Tot seguit, l'enginyer industrial i impulsor de la transició energètica Ramon Sans Rovira va oferir la conferència «La transició energètica en el segle XXI. Un canvi estructural urgent per democratitzar l'energia», en la qual va exposar «arguments indiscutibles» per a una transició energètica renovable al cent per cent.

Les dades que Sans Rovira va oferir demostren que «la transició energètica és absolutament viable tant des de punts de vista tècnics com econòmics, territorials i, sobretot, ambientals». Segons l'expert, la factura exterior anual a Catalunya per la compra de combustibles fòssils va arribar als 8.000 milions d'euros l'any 2010. La inversió necessària per generar energia renovable al cent per cent és de 70.000 milions d'euros; una xifra que es minimitzaria amb l'estalvi acumulat de 280.000 milions (entre el dia d'avui i l'any 2050) i els 75.000 llocs de treball que es crearien; segons dades extretes del llibre La transició energètica del segle XXI. El col·lapse és evitable, del mateix autor.

Després d'una pausa per esmorzar, la jornada va continuar amb la intervenció de Josep Bu-nyesc, arquitecte especialitzat en arquitectura sostenible, que va protagonitzar la conferència «Cases positives: materials i mètodes constructius per aconseguir una casa que produeix més energia de la que consumeix».

Bunyesc va mostrar exemples de cases positives en què «l'energia solar és més que suficient per a l'abastament d'energia». Pel que fa als criteris a seguir, l'arquitecte va incidir en la necessitat de projectar obertures a la cara sud, la construcció amb materials que necessiten poca energia incorporada (com la fusta) i la col·locació d'un aïllament tèrmic d'un gruix entre 12 i 30 centímetres.

Posteriorment, una parella va exposar la seva experiència vital en una casa positiva, en la xerrada que va tancar la jornada.