L'ensenyament postobligatori al Solsonès s'ha adaptat a les necessitats i les especificitats de la zona amb les opcions de cicles formatius agraris i forestals.

A part de l'institut Francesc Ribalta, que a partir del curs 2019-2020 durà a terme un PFI d'Auxiliar de vivers i jardineria, o el cicle de Manteniment electromecànic i processos industrials ofert per l'escola Arrels II, també es dona l'oportunitat d'estudiar per ser Tècnic superior en Gestió forestal i medi natural o bé Tècnic superior en Paisatgisme i medi rural.

Ambdós estudis són un cicle de grau superior i es duen a terme a l'Escola Agrària del Solsonès. Els responsables expliquen que aquests cursos s'ofereixen per «donar sortides laborals en una societat que demana personal tècnic cada vegada més qualificat».

El Solsonès també disposa d'una Escola de formació d'Adults, en la qual s'ofereixen cursos d'idiomes i la preparació de proves d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i d'accés a grau superior. A l'Escola d'Adults també hi ha la possibilitat de fer alfabetització i normalització lingüística, sobretot destinada a persones immigrants, i que en el cas del català va en augment.