L'Ajuntament de Solsona busca cobrir, amb caràcter d'urgència, un lloc de mestre de reforç per al programa de suport escolar d'estiu per a alumnat de primària i primer cicle d'ESO. S'obre una convocatòria urgent perquè s'ha esgotat la borsa creada el 2016 i no hi ha aspirants disponibles. L'oferta laboral és per a les quatre primeres setmanes de juliol.

La persona que cobreixi aquest lloc haurà d'atendre alumnes d'entre 6 i 13 anys, identificar-ne les necessitats educatives, desenvolupar activitats i els programes específics que requereixen, i avaluar el seu procés d'aprenentatge. Els candidats han d'haver complert els 18 anys, tenir el nivell de suficiència de català i la titulació de mestre o qualsevol altra de similar relacionada amb l'àmbit educatiu. El termini per presentar la sol·licitud d'admissió al procés selectiu es tancarà el divendres 14 d'aquest mes.