El Consell Comarcal del Solsonès obre les inscripcions perquè els alumnes matriculats en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i alumnat amb necessitats educatives especials, matriculat en un centre del Solsonès i determinat pel departament d'Ense-nyament.

La data límit per poder demanar un ajut de transport o menjador escolar és el 28 de juny.

Les peticions s'han de fer arribar directament al Consell Comarcal del Solsonès o a través de la seu electrònica.

El Consell demana que totes les persones que estiguin interessades a fer aquesta sol·licitud d'ajuda, que no ho deixi per últim moment.

També recorden que no s'acceptaran sol·licituds incompletes i que no incloguin tota la documentació requerida i tampoc les que es presentin més enllà del termini establert.

En cas de dubte, els usuaris es poden posar en contacte amb el Consell en l'horari d'atenció.