L'Ajuntament de Solsona va aprovar anit les retribucions econòmiques dels regidors de govern i oposició. L'alcalde, David Rodríguez, rebrà gairebé 48.000 euros anuals bruts, Rosó Barrera, la número dos i amb una dedicació del 70%, gairebé 30.000 euros, i Joan Parcerisa, que tindrà un 30% de dedicació, rebrà quasi 13.000.

La resta de regidors cobraran 75 euros bruts per cada ple i 157 euros per cada junta de govern. Els portaveus de cada partit, que formaran part la comissió informativa i la comissió especial de comptes, rebran 157 euros per comissió. I els partits, 150 euros per cada grup municipal. Els regidors que formin part de l'equip de govern cobraran fins a 700 euros al mes per l'assistència a les juntes de cada setmana.

També es va donar compte de la distribució de les carteres i dels membres de la comissió informativa, com també de la comissió especial de comptes. De les dues comissions, tant la informativa com l'especial de comptes, en formaran part els portaveus de cada partit. Per part d'ERC hi serà Rosó Barrera; de JxCat hi serà Marc Barbens; Pilar Viladrich per la CUP i finalment Encarna Tarifa pel PSC. Tots cobraran 157 euros bruts per cada comissió, excepte Barrera, que només cobrarà de la seva dedicació parcial.

Els regidors que estiguin a govern i que no tinguin cap mena de dedicació cobraran per cada junta de govern 157 euros bruts. Les reunions es duran a terme un cop per setmana.

Tots els regidors, estiguin a govern o no, rebran 75 euros bruts per assistència al ple. Les sessions seran cada dos mesos, mesura que es va aprovar per unanimitat. Poden tenir alguns ingressos més, com ara per cada cerimònia de matrimoni civil (50 euros).

Pel que fa a l'alcalde que cobrarà 47.817,69 euros, amb dedicació exclusiva, Rosó Barrera 29.791, 29 euros, amb dedicació del 70% i Joan Parcerisa 12.767,70 euros, amb dedicació del 30%, només rebran els sous destinats segons la dedicació.

En aquest cas, la CUP hi va votar en contra al·legant que considerava que eren sous desmesurats segons el codi ètic que ells van signar durant la campanya i que ells preveien els sous gairebé a la meitat. El PSC ho va acceptar entenent que complien segons la llei i JxCat va demanar que s'impliquessin en les tasques municipals, ja que tenen assignat un sou per dedicar-s'hi.