Una recerca liderada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i la Universitat de Lleida (UDL) ha conclòs que els boscos mediterranis produeixen més bolets que els nòrdics. La investigació, que ha estat publicada a la revista «Science of the total environment» recull, per primera vegada, dades recopilades durant gairebé 40 anys a l'Estat espanyol, com també de Suïssa i Finlàndia. Aquest fet configura la major base de dades elaborada fins al moment sobre producció de bolets arreu d'Europa.

En concret, en l'estudi s'han analitzat les relacions tenint en compte el rendiment anual dels bolets, les característiques dels anells d'arbre i les condicions meteorològiques.

Segons els resultats, la producció de bolets en boscos boreals la quantitat pot oscil·lar entre els 63 i els 100 quilograms per hectàrea i any mentre que, en les regions mediterrànies, aquesta xifra pot arribar a augments de fins als 225 quilograms.

L'estudi ha servit per comprovar que les sincronies significatives entre el rendiment dels bolets i les variables climàtiques i dendrocronològiques (sobre el creixement dels anells dels arbres) es van trobar principalment en llocs mediterranis més secs, mentre que poques o cap correlació significativa es va trobar a les regions boreals i temperades.

L'autor principal de la investigació, Eduardo Collado, membre del departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL, com també del CTFC, ha explicat que s'han analitzat les relacions entre el rendiment anual dels bolets, tenint en compte tant la biomassa com el nombre d'esporocarps per unitat d'àrea, les característiques dels anells d'arbre, l'amplada i el creixement de primavera i creixement d'estiu, com també les condicions meteorològiques, les precipitacions i les temperatures. «En condicions limitades d'aigua, com les que es donen en la regió mediterrània, tant la producció de fusta com la de bolets són més sensibles a les precipitacions, cosa que comporta una sincronia més alta entre les dues variables».

Així, segons es demostra en la investigació, el moment en què arriben les pluges de tardor, una de les èpoques amb més precipitacions, és quan s'augmenta la productivitat de bolets, un fet que també coincideix amb el creixement en amplada dels arbres de la zona.