? Les excavacions es van iniciar l'any 2018 i tenen previst que finalitzin l'any 2021, ja que, segons explica Laro Bonhveí, investigador del centre, els estudis estan pensats perquè siguin quadriennals, tot i que anteriorment havien estat estudis biennals. I per poder dur a terme les investigacions disposen del suport econòmic del departament de Cultura i de l'Oficina de Su-port a la Iniciativa Cultu- ral.