El Solsonès ha iniciat les reunions per crear una marca turística unificada però que reflecteixi les singularitats del territori. Segons el responsable de Turisme del Consell Comarcal i president de l'Oficina de Turisme del Solsonès, Ferran Ginestà, actualment hi ha tres espais de referència: la vall de Lord, Territori de Masies, i Solsona. Els tres espais, però, funcionen d'una forma molt autònoma.

El president de Turisme remarca la importàcnia de mantenir les particularitats de cada zona. «És impossible unificar-ho tot dins d'una mateixa etiqueta sense mostrar les diferències de cada espai. El que volem aconseguir es que la gent ens ubiqui al mapa, ja que som conscients que la diferenciació causa que no hi hagi una marca conjunta més potent i reconeixible», explica el president de Turisme del Solsonès.

Segons Ginestà, els tres territoris, tot i trobar-se dins la mateixa unitat territorial, turísticament funcionen com a espais diferenciats i amb ofertes totalment allunyades. Per al president de l'Oficina de Turisme del Solsonès, la clau és treballar tots alhora, sempre respectant les singularitats de cada espai i potenciant els trets diferencials. El Consell Comarcal vol definir «un espai de trobada, ja que cada territori treballa d'una forma i no hi ha un full de ruta conjunt per obrir-se a nous públics», afegeix.

Dins aquest camí conjunt, el president de Turisme destaca la importància de la unió del sector del turisme en un espai tan dispers i amb solament 13,392 habitants per 1.001 quilòmetres quadrats. «Hi ha molt pocs emprenedors, i els pocs que decideixen obrir algun negoci relacionat amb el sector turístic, són conscients que no poden dependre d'altres serveis. És per això que acaben creant comerços molt independents i autònoms», explica Ginestà.

Aquest tancament del sector turístic causa que no hi hagi suficient diàleg entre els diferents actors que el componen. Segons el president de l'Oficina de Turisme del Solsonès, «manca una xarxa del sector turístic on tots ens podem posar d'acord i fixar uns estàndards i una guia».

D'aquesta manera, Ginestà explica que el sector podria prendre decisions en col·lectiu i avançar al mateix temps. A més, comenta que s'afavoriria l'obertura de nous públics, com el turista estranger. «Actualment no hi ha tradició de turista estranger».

Ginestà destaca la falta de promoció de la comarca a l'estranger. «Els turistes no troben pràcticament ni ofertes, ni paquets d'activitats del Solsonès. El problema és que per promocionar-se a fora, les empreses del sector s'han d'afiliar a diversos espais com l'Agència Catalana de Turisme, i no els surt rendible, ja que hi ha unes taxes molt altes que no corresponen amb el nombre de turistes estrangers que rebem», explica el responsable de turisme.

El president de l'Oficina de Turisme de la comarca busca unificar l'estratègia del sector i treballar en una direcció per obtenir uns millors resultats turístics i poder oferir paquets més complets i atractius.

Per intentar unificar l'estratègia turística, el Consell Comarcal ja ha iniciat les primeres reunions amb diversos representants del sector turístic amb la comarca. Tanmateix, la possibilitat de poder establir un camí conjunt és «a llarg termini», segons Ginestà. «En primer lloc, hem fet una primera ronda de contactes amb associacions d'arreu del territori. Hem tingut una bona rebuda»., comenta Ginestà.

Tanmateix, no saben quin futur els oferirà i si arribaran a un acord. «Desconeixem com avançarà, la intenció és treballar en conjunt», comenta.

Un cop establert el contacte, el president de Turisme pretén ampliar els implicats. «Sabem que potser no és fàcil i que d'arrencada no treballaran amb nosaltres tots els actors del sector turístic. Esperem poder fer-ne ressò mediàtic, i d'aquesta forma aconseguir que s'uneixin per un treball conjunt a la comarca i poder establir estratègies conjuntes de turisme i promoció», comenta el president de Turisme del Solsonès.