La geganta vella de Solsona ja té un motlle per assegurar-ne la reproducció exacta en cas d'un eventual desperfecte. El taller Casserras ha fet l'últim motlle que faltava dels quatre gegants, coincidint amb els 60 anys de la recuperació dels vells. A més, s'ha fet una rèplica de la figura i una nova capa.

Aprofitant el 60è aniversari de la recuperació dels gegants, el grup de geganters de Solsona ha decidit assegurar la reproducció de la geganta vella mitjançant la creació d'un motlle del bust de la figura que ha confeccionat el taller Casserras, el mateix taller que va construir la parella de gegants vells el 1959. Segons explica Sessa Casserras, propietària del taller, la geganta vella és l'única dels quatre gegants que no conserva el motlle que es va confeccionar quan es va crear la figura, tanmateix, en desconeixen les causes.

En aquest cas, el taller Casser-ras ha treballat des del final de les festes del Corpus (22-23 de juny), ja que va ser l'últim cop que la geganta va sortir al carrer, fins al mes d'agost. Per confeccionar-lo, han utilitzat silicona i s'ha aplicat a tot el bust. El material no ha malmès la geganta original. A més, durant el procés es va fer un contramotlle de fibra de vidre perquè el de silicona s'aguantés ferm i agafés bé la forma del bust de la geganta. D'aquesta manera el taller Casser-ras ha confeccionat una mena de carcassa que reprodueix el cos de la geganta.

Aprofitant la confecció del motlle, el taller Casserras ha fet, a demanda de l'Agrupació de Geganters, una còpia exacta de la geganta. Aquesta rèplica, el grup pretén exposar-la conjuntament amb el gegant vell, que actualment té una còpia al Consell Comarcal. Les rèpliques exactes dels dos gegants s'exposaran a la biblioteca municipal durant la Festa Major de Solsona (del 7 a l'11 de setembre), on s'explicarà la història del 60è aniversari de la recuperació dels gegants amb textos i imatges.

També, amb motiu del 60è aniversari, el grup de geganters ha volgut renovar la capa de la geganta, i se n'ha confeccionat una de nova que ja ha sigut estrenada als assajos.