? El dolmen de la Vila o dolmen de Llanera és el monument megalític més gran i ben conservat de Catalunya. Va ser excavat el 1916 pel mossèn Serra i Vilaró, aleshores director del Museu Diocesà de Solsona, en el qual va crear la secció de prehistòria, juntament amb els propietaris de la finca de la Vila. Consta d'un túmul d'uns 24 metres de diàmetre que té el seu voltant delimitat per lloses verticals i orientades cap a l'interior. Tant l'Ajuntament de Torà com el de Llobera promouen aquest element patrimonial com una de les referències d'interès cultural i turístic dels respectius municipis. Cronològicament, es pot situar la seva construcció al neolític final (2.500-2.200 aC).