La jornada informativa que tindrà lloc el 2 d'octubre a l'Escola Agrària (EA) del Solsonès té com a objectiu explicar els aspectes més importants de la nova normativa sobre la fertilització del sòl i les dejeccions ramaderes.

El nou decret modifica molts aspectes fonamentals pel que fa a la gestió de l'explotació ramadera i a la fertilització, i desplega algunes disposicions que poden repercutir directament sobre agricultors i ramaders en cas de no complir-les.

Aquesta no serà la única escola que oferirà la jornada, també es farà arreu de la Catalunya Central.