Aquest divendres començaran les obres de repavimentació de 7.000 metres quadrats de superfície de diversos carrers de Solsona. La intervenció es concentrarà als carrers en mal estat de la urbanització de Cal Xuxa -de les Alzineres, el Pi, l’Avet i el Roure-, al carrer de la Forja i un tram del del Serrat d’en Mingo, un tram del de l’Alcalde Moles i la cruïlla del de Marià Fortuny amb l’avinguda del Cardenal Tarancón.

L’obra, adjudicada da l’empresa M. i J. Gruas per un import de 64.600 euros, s’emmarca en les inversions d’enguany per a la millora de la via pública. Segons la regidora d’Urbanisme, Obres Púliques i Serveis Municipals, Rosó Barrera, la selecció de carrers s’ha fet “d’acord amb l’estat de deteriorament del ferm per tal d’eliminar-ne esquerdes i forats”. És previst que la intervenció s’allargui entre una i dues setmanes.

Els treballs començaran divendres al matí al sector de Cal Xuxa, al veïnat del qual es demana que tregui els vehicles del garatge abans de les vuit i que no s’hi deixi cap vehicle estacionat. S’hi durà a terme una pavimentació sobre l’existent i s’hi fressaran els encaixos amb una mescla bituminosa en calent de 2,5 centímetres de gruix de mitjana.

Al carrer de l’Alcalde Moles s’actuarà en el tram comprès entre els carrers de Jacint Verdaguer i Pau Casals, que presenta un ferm farcit de pedaços de diverses canalitzacions i reparacions en instal·lacions soterrades. S’hi fressaran prèviament poc més de 330 m2 i s’hi farà una estesa d’un paviment de mescla bituminosa en calent de 2,5 centímetres de gruix, tal com indica el projecte dels serveis tècnics municipals. En aquesta zona s’hi prohibirà l’estacionament a partir del moment que comenci l’obra i s’hi tallarà el trànsit fins que s’acabi. Pel que fa a la cruïlla del carrer de Marià Fortuny amb l’avinguda del Cardenal Tarancón, s’intentarà que no hi hagi afectacions a la mobilitat i que alteri el mínim possible les entrades i sortides de les escoles.

A la zona del carrer de la Forja, des de l’encreuament amb la carretera C-149a, la cruïlla amb la Pujada del Castellvell i el carrer dels Traginers i part del carrer del Serrat d’en Mingo fins al del Serrat Burina, hi urgia una intervenció d’arranjament, ja que el ferm hi és molt desigual i no ha estat reparat durant molt temps. En aquest punt també s’hi durà a terme una pavimentació sobre l’existent i s’eixamplarà el vial en alguns punts que representen un perill. Pel que fa a l’afectació de la mobilitat, s’hi donarà pas alternatiu als vehicles amb algun tall puntual.