Les obres de repavimentació d'alguns carrers de Solsona començaran aquest divendres i es té previst que durin una o dues setmanes. En total seran 7.000 metres quadrats de superfície els que es repavimentaran i l'obra, adjudicada a M i J Gruas, tindrà un cost de 64.600 euros. La intervenció es concentrarà als carrers en mal estat de la urbanització de Cal Xuxa, el de les Alzineres, el Pi, l'Avet i el Roure, al carrer de la Forja i un tram del del Serrat d'en Mingo, un tram del de l'Alcalde Moles i la cruïlla del de Marià Fortuny amb l'avinguda del Cardenal Tarancón.

Segons la regidora d'Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Municipals, Rosó Barrera, la selecció de carrers s'ha fet «d'acord amb l'estat de deteriorament del ferm per tal d'eliminar-ne esquerdes i forats».

Al sector de Cal Xuxa s'hi durà a terme una pavimentació sobre l'existent i s'hi fressaran els encaixos amb una mescla bituminosa en calent de 2,5 centímetres de gruix de mitjana.

Al carrer de l'Alcalde Moles s'actuarà en el tram comprès entre els carrers de Jacint Verdaguer i Pau Casals, que presenta un ferm farcit de pedaços de diverses canalitzacions i reparacions en instal·lacions soterrades. S'hi fressaran prèviament poc més de 330 m2 i es pavimentarà de la mateixa manera que en els carrers afectats de la urbanització de Cal Xuxa.

En aquesta zona s'hi prohibirà l'estacionament a partir del moment que comenci l'obra i s'hi tallarà el trànsit fins que s'acabi. Pel que fa a la cruïlla del carrer de Marià Fortuny amb l'avinguda del Cardenal Tarancón, s'intentarà que no hi hagi afectacions a la mobilitat i que alteri el mínim possible les entrades i sortides de les escoles.

A la zona del carrer de la Forja hi calia una intervenció urgent d'arranjament, ja que la el paviment de la carretera és molt desigual i no ha estat reparat durant molt temps. En aquest punt també s'hi durà a terme una pavimentació sobre l'existent i s'eixamplarà el vial en alguns punts que es consideren perillosos.