Jaume Subirà (Solsona, 1974) és el nou titular de l'escola Arrels per als propers 4 anys. Professor de música de vocació i cap d'estudis de l'ESO afronta el nou càrrec amb uns objectius molt clars, tenint en compte el valor humà de l'escola i la vinculació amb la ciutat.

Quan fa que exerceix de titular?

Ara som en un moment de transició, ja que se m'ha nomenat a mi, però Montse Codina, l'antiga titular, està fent l'acompanyament per fer el canvi definitiu, m'està formant de manera directa i m'ajuda molt a conèixer el meu nou càrrec.

Com definiria un titular?

El titular és una figura de l'escola concertada. Coordino les tres escoles, formades per uns noranta treballadors, que es van fusionar (llar d'infants, primària i secundària). En l'àmbit més personal, ser titular és donar el màxim de la meva experiència en benefici de la resta. La figura del titular et fa veure una perspectiva diferent de l'escola, més àmplia. Vaig assistir a unes jornades en què un home va fer servir una expressió que trobo molt encertada, «els professors ens hem d'engirafar i mirar-nos els problemes de manera més general».

En què consistirà el seu nou càrrec?

La meva feina és estar al costat dels equips directius. Ells s'encar-reguen bàsicament de la part acadèmica i jo m'encarrego de l'estabilitat de l'escola. S'ha de contractar el personal, organitzar els calendaris acadèmics, demanar ajudes i subvencions, vetllar pels proveïdors, satisfer les demandes del professorat, entre d'altres.

S'ha preparat d'alguna manera especial per a aquest càrrec?

El curs 2017-2018 vaig cursar un màster de Direcció d'Escoles. Quan em van proposar de cursar els estudis no em van confirmar l'ocupació del lloc fins una vegada acabat l'ensenyament. Fer el màster no és obligatori, però sí que et dona moltes eines. El curs següent em van fer la proposta de ser el nou titular, el patronat ho va posar sobre la taula i hi va haver una acceptació unànime.

Treballarà únicament de titular?

No, seguiré fent classes, de moment no hi ha una assignació completa. Aquest any faré onze hores de classe, i estic content perquè no tindria cap sentit a l'escola si no hi fes classes de música.

El titular de l'escola Arrels ha passat de ser una figura religiosa a un professor del centre, com ha estat aquesta evolució?

El primer titular va ser el mossèn Ferran, el titular estrella, per la seva emprenedoria i per tots els canvis que va fer al seu moment. Després va ser el mossèn Quesada, que va fer una bona tasca, però no estava vinculat a l'escola a temps complet. La següent va ser Montse Codina, una professora que feia molts anys que era al centre i que tenia molta experiència.

Segueix sent la religió un pal de paller en el funcionament de l'escola?

L'escola Arrels depèn de la fundació privada escolar Mare de Déu del Claustre, per tant, la relació amb la religió hi és, i pel caràcter de l'escola és bo que hi continuï sent.

El fet que l'escola sigui de caràcter religiós pot jugar en contra en uns moments en què la religió està en crisi?

Penso que si se saben transmetre bé els valors cristians, no. Tots estem d'acord en valors essencials com la solidaritat. A més, els nostres orígens són religiosos, fixa't en la festa major, per exemple, venim d'una societat creient.

Quins són els projectes de futur que es proposa?

Tinc la intenció de seguir la línia de la Montse, ella ha aconseguit que hi hagi una marca i un orgull Arrels, ha fet que hi hagi relació entre les tres escoles. Un altre punt és impulsar els recursos humans, ja que penso que el millor de l'escola Arrels són les persones que hi treballen dia rere dia, s'ha de potenciar la relació amb el titular i cuidar-los. L'últim, a trets generals, seria impulsar la vinculació amb el teixit social i empresarial de Solsona. Si els alumnes coneixen el que tenim a la ciutat, tindran més ganes de quedar-se i implicar-s'hi. El compromís i la implicació sembla que no estan de moda, però el futur passa per la gent jove, i perquè s'hi interessi la millor eina és que trepitgi el car-rer i conegui de prop què es fa a la ciutat. Això també es pot aplicar als cicles formatius potenciant la relació amb les empreses.

Aquest últim curs hi ha hagut escoles concertades que han passat a la xarxa pública, aquesta és una opció per a l'escola Arrels?

Normalment les escoles que han pres aquesta decisió són escoles que tenien problemes. Nosaltres no ho hem posat encara sobre la taula perquè l'escola funciona molt bé.

Creu que l'escola concertada té futur?

Penso que l'escola concertada ha fet una gran feina a Catalunya. Pot ser criticada, però hi ha moltes famílies que han passat per escoles concertades. A Solsona si totes les escoles fossin públiques no hi hauria tanta tria.