Després d'haver actuat en el camí de Vantolra a Molí del Pont i camí de la Vall d'Ora, dels municipis de Navès i Olius, el Consell Comarcal del Solsonès ha seguit amb l'execució de diverses obres de millora i manteniment de diversos camins de la comarca incloses en el projecte de prevenció d'incendis forestals.

Pel què fa a les actuacions que l'ens comarcal està portant a terme, destaca el formigonat d'un tram del camí de Sallent, al municipi de Pinell, el formigonat de diversos trams de cunetes del camí de Madrona a Cavallolet i el de la Serra de les Cases, al terme municipal de Castellar de la Ribera. També s'ha formigonat un tram d'un camí de Guixers, concretament el del camí de Puig Aguilar i s'ha arranjat el camí de Brics a Cal Teixidor als termes de Riner i Olius.

L'execució total del projecte, que ascendeix a 72.413,90 euros, ha estat finançada pel Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i compta amb la col·laboració dels ajuntaments beneficiats, que cobreixen la part corresponent a l'IVA de les actuacions.