L'Associació de Festes del Carnaval de Solsona va comunicar la decisió de retirar del programa del Carnaval 2020 la trobada de «Carrus Musicals». Els organitzadors asseguren que la decisió és una qüestió purament de «pèrdua d'interès en l'acte» ja que cada any s'apuntaven menys comparses fins el punt que aquest any només s'hi van apuntar 7. Tot i això, durant la festa es veien molts altres Carrus.

Els Carrus Musicals van sorgir de manera espontània entre les comparses anys enrere quan una d'elles va posar un altaveu dins d'un carro de la compra i el va portar al Carnaval. Any rere any, les comparses han anat modificant i personalitzant els seus propis Carrus Musicals fins el punt que els organitzadors del Carnaval van decidir crear un acte per introduïr-los oficialment a la festa. Tot i això, aquests mai han tingut gaire a veure amb l'esperit del Carnaval més enllà d'unir i potenciar «el sentiment de pertinença a un col·lectiu i a la identificació comunitària de la festa», per això, l'AFCS creu que «els carrus han pres protagonisme a la festa, en ocasions en detriment d'alguns actes o, fins i tot, de la convivència ciutadana». I és que els carrus han sigut protagonistes de certs actes incívics durant el Carnaval i també fora del mateix al llarg dels anys, com per exemple portar la música massa alta en horaris on no està permès o en situacions que poden molestar als veïns de Solsona.

En el seu comunicat, l'AFCS aclara que no prohibeix els carrus durant el Carnaval, simplement retira l'acte que se centrava en ells per la caiguda de participació en els darrers anys, i anima a «totes les comparses que continuïn implicant-se d'aquesta manera i a bolcar-se en altres actes que, conjuntament, mantenen viva l'essència del Carnaval». Per tant, els «carrus» podran seguir apareixent pel Carnaval de Solsona malgrat que l'AFCS remarca «la importància del bon ús dels carrus per garantir la convivència amb la festa i la comunitat».

El comunicat recorda que la obligació de garantir la seguretat i l'ordre públic de la ciutat «recau en l'ajuntament i en la policia local», per això l'AFCS no vol fer de polícia per veure si les comparses realitzen actes incívics o no. Tot i això, confien en que aquesta decisió pugui ajudar a que els «Carrus Musicals» formin part de l'ambient del Carnaval d'una manera festiva, però també cívica.