Amb els vots favorables de tots els seus membres, la Junta del Centre Sanitari del Solsonès,, va aprovar la modificació dels Estatuts que tenen com objectiu el fet de donar més veu a les treballadores i treballadors. Això serà possible amb la incorporació d'un membre a escollir entre els professionals de les àrees d'administració i d'auxiliars d'infermeria a la Junta del Centre Sanitari.

Aquest canvi vol donar més veu al col·lectiu de treballadores o treballadors del Centre, en un moment en què la suma de tothom és clau per avançar en el nou projecte de gestió i finançament del Centre Sanitari. Una altra de les modificacions que inclouen els Estatuts és la previsió que es pugui incorporar un membre del CatSalut a l'òrgan plenari.

Aquests nous representants es sumen a un metge de la comarca, un representant de la Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés, un representant del Sol del Solsonès, un representant del Consell Consultiu de la Gent Gran de Solsona, un representant del CatSalut i un veí de cada municipi que són els integrants de la Junta.

Aquesta esmena suposa la primera modificació que es fa del text de l'entitat des de l'any 2000, quan es van actualitzar per darrera vegada.