La Unió Europea (UE) es va comprometre a frenar la pèrdua de biodiversitat en la seva Estratègia de Biodiversitat 2020 i amb la ratificació d'acords internacionals. Tanmateix, tots els informes mostren que els objectius de conservació no es compleixen i l'estat de la biodiversitat mostra poques millores.

Tenint en compte aquesta deriva, l'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) Virgilio Hermoso ha escrit un article juntament amb CREAF en el qual demana a la UE que les noves polítiques de cara a la propera dècada s'orientin a la conservació d'espècies amenaçades. Els investigadors han descobert que les directives europees actuals no cobreixen moltes de les espècies amenaçades, i asseguren que només revisant els plans de gestió en un 3% dels espais Natura 2000 es podria donar cobertura a totes les espècies de vertebrats amenaçades.

Hermoso apunta algunes maneres de solucionar aquest problema, com millorar la representació d'espècies amenaçades, assegurar que la conservació d'aquestes espècies queda coberta millorant la gestió dels espais Natura 2000, i augmentar els recursos assignats a la gestió de la conservació.