Dos joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil treballen a jornada completa per un període de sis mesos a l'Ajuntament de Solsona, amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). Són joves amb formació postobligatòria i en pràctiques.

A l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona s'ha incorporat una tècnica per treballar en el projecte Educació 360, impulsat per la regidoria cor-responent amb la finalitat de dissenyar un projecte educatiu del territori de Solsona, Cardona i la resta de municipis del Solsonès, a curt i mitjà termini. Aquest pla, segons expliquen fonts municipals, «preveurà l'educació complementària a la dels centres educatius, tindrà en compte les mancances del sistema actual i les necessitats formatives per als professionals del futur i, a la vegada, aspira a convertir-se en un instrument de cohesió social».

Paral·lelament, un tècnic de Salut treballa a l'Oficina Jove del Solsonès en l'elaboració d'un pla de salut jove d'abast comarcal. Aquest document ha de recollir les diferents accions i els serveis que es duen a terme des de l'Oficina Jove i en coordinació amb altres agents del territori.

Ambdós joves tenen una tutora de referència que els acompanyarà durant aquests sis mesos de contractació per definir les tasques i el seu calendari d'execució, i facilitar-los tota la formació necessària.