El Consell Comarcal de Solsonès fixa en poc mes de 38 euros el bitllet mensual del transport adaptat per a persones amb discapacitat, en la zona més propera a Solsona. En aquest mateix àmbit, el bitllet senzill valdrà d'1,83 euros. Ahir a la tarda, els nous preus es van exposar al Consell d'Alcaldes del Solsonès.

El preu a pagar depèn de la zona on els usuaris viuen. Es diferencia entre la zona de servei A, que inclou Olius, Solsona i una part del municipi de Lladurs, de la zona de servei B, que comprèn els domicilis dels municipis d'un radi de 12 quilòmetres al voltant de Solsona i que no pertanyin a la zona A.

Els habitants de la zona A tindran la possibilitat d'un servei en el qual el transport es pugui fer durant el matí i la tarda. La quota mensual d'aquesta modalitat és de 38,43 euros al més per usuari o d'1,83 euros al dia. En segon lloc, els usuaris que prefereixin utilitzar aquest transport només o a la tarda o al matí poden fer el pagament mensual de 19,22 euros al mes o el de 0,92 euros diaris.

Els usuaris del transport adaptat per a persones amb mobilitat reduïda de la zona B també tenen dues opcions. En primer lloc, els que prefereixin el servei complet de matí i tarda hauran d'abonar 209,58 euros al mes o 9,98 euros al dia. D'altra banda, si només volen gaudir d'un servei parcial, hauran d'abonar 104,79 euros mensuals o 4,99 euros diaris. El servei recull els usuaris a casa, els trasllada a centres especialitzats d'atenció i els torna al seu domicili.