L'Associació Fènix ha rebut un ajut de 4.000 euros de la Diputació de Lleida per atendre les despeses del servei de psicooncologia i de fisioteràpia destinats als pacients oncològics durant el 2019. Així, la Diputació renova un any més la col·laboració amb l'entitat del Solsonès ajudant a cobrir les seves despeses, acció que pren més relleu al tractar-se enguany del desè aniversari de l'associació.

Aquest ajut contribueix a que els serveis que ofereix l'associació Fènix siguin gratuïts per totes aquelles persones implicades en un procés oncològic.

La subvenció atorgada per la presidència de l'ens provincial, correspon a la partida dels ajuts a entitats sense ànim de lucre/organitzacions no governamentals per al desenvolupament per activitats sociosanitàries.