La Generalitat de Catalunya ha posat a concurs la tercera fase del projecte de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys, que va iniciar-se l'any 2004. Les noves obres tenen com a objectiu l'adequació d'una nova sala destinada al Museu-Centre d'Interpretació de la Vall de Lord, que feia temps que es demanava, ja que s'estava quedant sense espai. L'actuació també inclou la construcció de lavabos públics, ja que fins ara no n'hi havia, i adequar una planta de l'edifici propietat de la parròquia de Sant Llorenç de Morunys.

Com en les dues darreres fases, les actuacions van destinades a potenciar aquest edifici com a reclam i generador d'activitat al municipi de Sant Llorenç de Morunys, amb millores al museu i a les propietats parroquials.

El cost de les obres és de 120.000 euros, dels quals un 50% l'aporta la Generalitat de Catalu-nya. Un altre 25% estarà subvencionat per la Diputació de Lleida, i la resta es dividirà entre l'Ajuntament, la parròquia de Sant Llorenç i el bisbat de Solsona. El projecte es preveu que tingui una durada de 6 mesos, en tractar-se d'actuacions que es poden dur a terme simultàniament.

La primera fase de la rehabilitació del monestir va consistir a adequar l'estructura, que estava en molt mal estat i que, segons el director del museu, Josep Amills, «estava en risc de caure a terra». Un cop assegurada l'estructura de l'edifici, la fase següent va tenir un objectiu semblant a l'actual, l'adequació de diferents espais per destinar-los tant al museu com a a la parròquia. Després d'un temps d'incertesa, Amills assegura que «estem molt contents perquè es veu que el projecte tira endavant».

Si tot evoluciona sense problemes, està previst que les obres donin el tret de sortida a començament de gener del 2020.