El Consell Comarcal del Solsonès va acollir el passat dimecres la reunió de la Taula del Foc del Solsonès que ja fa els primers passos per desenvolupar una sèrie d'accions que ajudin a prevenir els riscos d'incendi o minimitzar-ne la seva gravetat. En aquesta taula hi participen el Departament d'Interior, el d'Agricultura, està convidat el de Territori, la delegació del Govern, Mossos d'Esquadra, agents rurals, bombers , ADFs i diferents agents del territori. A més, en aquesta reunió també hi van participar la fundació Pau Costa, referent en l'extinció d'incendis, el consorci forestal i el CTFC.

En les darreres reunions, Bombers van determinar els àmbits sobre els què s'ha de treballar en aquesta Taula del Foc, i en l'última reunió es van començar a formar alguns dels grups què hi treballaran. Així, en l'àmbit del risc de severitat relacionat amb la reducció de la magnitud del foc en termes d'intensitat, efectes en l'ecosistema, entre d'altres, s'hi van formar dos grups.

El primer treballarà en la redacció d'una memòria tècnica per identificar àrees estratègiques de gestió i mirar on seria interessant dur a terme alguna actuació. El segon grup relacionat amb aquest àmbit és un dels més determinants, relacionat amb el pla de foment de la ramaderia extensiva al Solsonès ja que un dels factors que tenia la Taula del Foc de cara a reduïr la massa boscosa en risc d'incendiar-se és la d'aquest model de ramaderia.

Pel que fa al risc d'exposició s'hi van configurar tres grups de treball diferents. El primer té la missió de redactar el pla de revisió d'infraestructures i prevenció d'incendis a la comarca del Solsonès, el segon farà el pla d'avaluació de risc en llocs de lleure i l'últim redactarà un pla de sensibilització i comunicació del risc a la comarca per conscienciar a la població sobre els perills dels incendis i comunicar sobre les accions que es duen a terme per lluitar-hi.