Les deficiències que pateix el Centre Sanitari del Solsonès van arribar a la Comissió de Salut del Parlament per part del grup de Ciutadans. El diputat Jorge Soler va transmetre a la comissió algunes de les queixes que van arribar al seu partit per part d'usuaris i treballadors del centre com l'absència de pediatres alguns dies de la setmana, les repetides avaries en l'ascensor del centre, errors en la xarxa informàtica o alguns talls elèctrics que apaguen els ordinadors i obstaculitzen la seva feina, entre d'altres.

Entre les solucions proposades pel diputat es contempla un anàlisi de les reclamacions dels usuaris així com l'elaboració d'un pla estructural de recursos humans. Soler va fer una crida a realitzar un pacte transversal i satisfactori per tothom. Finalment la proposta de millora d'aquestes deficiències al Centre Sanitari del Solsonès es va aprovar per unanimitat.