L'abocador de Clariana de Cardeneri per aquest motiu el Consell Comarcal del Solsonès que és l'ens que el gestiona i l'Agència de Residus de Catalunya ja han començat a treballar per ampliar-lo. Així, el Consell Comarcal ja ha posat a licitació la redacció del projecte constructiu de l'ampliació del dipòsit controlat de residus no perillosos en la que serà el tercer cop que es duu a terme.

Les dues primeres fases d'ampliació de l'abocador així com les tres impermeabilitzacions del vas actual que es van fer posteriorment ja estan exhaurits, el que provoca que la vida útil de l'actual explotació sigui inferior a un any. Aquest fet ha provocat que es comenci a moure el mecanisme per ampliar les instal·lacions actuals del Centre de Tractament de Residus de Clariana de Cardener mitjançant la redacció del projecte que té un pressupost de 50.000 euros, per evitar una sobreexplotació de les instal·lacions.

El cost del projecte, però, està subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya després que el Consell Comarcal del Solsonès demanés una subvenció el desembre del 2018 que es va aprovar a l'agost de l'any següent. El termini de la redacció del projecte és de vuit mesos des de la signatura del contracte i per a la finalització de les obres és de 24 mesos.

El Centre de Tractament de Residus del Solsonès dona servei actualment als 15 municipis de la comarca del Solsonès i al municipi de Cardona (Bages), i es gestionen la fracció resta i orgànica dels residus municipals, fangs provinents de depuradora i residus industrials assimilables, que es generen dins d'aquests àmbit territorial. A més, es tracta d'una instal·lació singular, pel que fa a la seva concepció i funcionament per l'aplicació d'un pretractament previ a la deposició definitiva dels residus.

El Consell Comarcal del Solsonès va assumir la gestió el 2018 de la part de l'abocador del Centre de Tractament de Residus amb l'objectiu de reduir les entrades i allargar-ne la vida útil. A més, es volia evitar la construcció d'un nou abocador per l'alt cost que comportaria. Així, ara s'opta per l'ampliació del vas actual per donar cabuda als residus generats al Solsonès i al municipi de Cardona i allargar-ne la vida útil.

Amb l'objectiu de reduir l'entrada de residus a l'abocador comarcal, el Consell també està treballant per canviar el model de recollida d'escombraries al més aviat possible, tot i que l'empresa encarregada de redactar el projecte encara ho està duent a terme. Tot i això es treballa amb dues opcions: una recollida porta a porta a escala comarcal amb una reducció de la freqüència de recollida o la construcció d'illetes de reciclatge en punts estratègics.