El projecte «T'acompanyem» va beneficiar 170 persones l'any 2018 en més de mig miler de viatges. La iniciativa facilita l'acompanyament al metge i a altres serveis sanitaris públics a les persones més grans de 70 anys i les que tenen certificat de discapacitat o valoració de dependència.

Aquest servei, que té un pressupost d'uns quaranta-dos mil euros anuals, es desenvolupa mitjançant un conveni amb 12 empreses del taxi. El 2018 el projecte «T'acompanyem» va beneficiar 170 persones, 78 homes i 92 dones, de 12 dels 15 municipis del Solsonès. D'aquestes persones, 134 van accedir al programa per ser més grans de 70 anys i 36 pel certificat de discapacitat o grau de dependència. Pel que fa a la destinació, 392 viatges es van fer a Manresa, 112 a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 51 a Solsona, 31 a Berga, 14 a Sant Llorenç de Morunys i 1 viatge a Lleida.