Els ajuntaments de Pinós i la Molsosa, els dos pobles situats més al sud de la comarca del Solsonès, han arribat a un acord per establir una nova delimitació ter-ritorial entre els dos municipis i recuperar la que tenien abans del 1919, quan se'n va traçar una de nova sense seguir les fites establertes i mitjançant la traçada de línies rectes.

Segons l'alcalde de La Molsosa, Marià Torra, es va començar a treballar per tirar endavant aquest canvi el març del 2015, quan els dos alcaldes, juntament amb tècnics de la Generalitat de Catalu-nya, es van reunir per iniciar l'alteració de la línia amb l'objectiu d'adaptar-la a la realitat geogràfica i urbanística del moment. El canvi finalment suposa una afectació de superfície de prop de 570.000 metres quadrats del municipi de Pinós i de 325.000 del municipi de la Molsosa. Tot i això és Pinós el que surt afavorit pel que fa al territori obtingut, ja que el seu terme municipal augmenta prop dels 245.000 metres quadrats després del canvi estipulat.

Tot i això, el batlle de la Molsosa assegura que es tracta d'un acord entre els dos municipis i que «ningú hi guanya ni i perd». A més, destaca que «els canvis principals són a la zona d'Enfesta i a la zona de Prades tocant ja a Vallmanya» i que «el que un perd per una banda ho acaba gua-nyant per l'altra».

La nova delimitació territorial també suposa el canvi de municipi de la masia coneguda com a cal Ternàs, una edificació ja deshabitada que passa de Pinós a la Molsosa. «Sempre havia sigut un edifici de la Molsosa però quan es va fer la línia recta va passar a formar part de Pinós. Administrativament, però, ha sigut sempre una casa de la Molsosa», explica Torra, i afegeix que «es tracta d'una edificació que apareix al nostre catàleg de masies i està registrada com que és del nostre municipi. A més, el veí propietari també volia que tornés a la Molsosa i per tant no hi ha hagut cap problema amb l'Ajuntament de Pinós.

El procés es troba en l'última fase per acabar-se duent a terme definitivament, ja que només resten tràmits burocràtics. Primer es va presentar l'informe al Consell d'Alcaldes del Solsonès i dijous passat al Consell Comarcal, que el va aprovar per unanimitat. L'informe definitiu també s'ha de presentar a Governació