? Les lleis sumptuàries preveien una sèrie de sancions contra la persona que les hagués infringit, encara que normalment es posava el focus en les dones. Si no tenia béns heretats, el seu marit li descomptava l'import de la multa de l'aixovar, i si això no era possible el marit ho havia de pagar amb els seus propis béns. Llavors també hi havia penes dirigides als professionals de la vestimenta. Si els sancionats no podien pagar anaven a la presó tants dies com sous a pagar comportava la sanció.