El Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) ha elaborat la primera base de dades de productors de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya. La iniciativa, finançada pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, busca visibilitzar el sector. El directori s'ha creat amb el creuament de dades pròpies i públiques, a banda de la informació recollida a través d'una enquesta als productors identificats. De moment recull informació de 45 emprenedors i empreses, localitzades principalment a la província de Lleida (40 %), seguides de Tarragona (22%), Barcelona (20%) i Girona (18%).

Del directori es desprèn que a Catalunya la principal producció és el cultiu a l'aire lliure (87%), tot i que també hi ha bastant recol·lecció silvestre (36%), i una gran part elaboren productes finals (58%). Els 45 productors agrupen una superfície de 63 hectàrees de cultiu i 40 hectàrees de recol·lecció silvestre. Les principals espècies cultivades són la farigola, la sàlvia, l'orenga i el romaní; mentre que en el cas de la recol·lecció silvestre predominen la farigola, el romaní, el saüc i l'herba de Sant Joan.

El directori recull dades detallades de l'activitat econòmica dels productors, les espècies produïdes en cultiu o recol·lecció silvestre, i dels productes finals elaborats. Dels 45 productors enquestats pel CTFC, 38 han volgut proporcionar la informació detallada. Segons dades de l'Observatori Forestal Català, l'any 2019 es van registrar a Catalunya un total de 454 hectàrees de cultiu de plantes aromàtiques i medicinals, principalment de julivert com herba fresca i d'espècies aromàtiques herbàcies diverses destinades bàsicament a l'obtenció d'herba seca.