L'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys ha decidit tancar sis dies a la setmana el punt d'emergència per dipositar-hi deixalles que està situat a la plaça del Mur, de manera que a partir de l'1 de març els usuaris només hi podran accedir els diumenges per deixar-hi les escombraries.

La mesura s'ha pres en el marc d'una estratègia per intentar redreçar els resultats de la recollida selectiva, que han empitjorat en els últims anys. Això provoca un impacte econòmic important en les arques municipals perquè quan les deixalles no se separen correctament el cost per a l'Ajuntament de l'abocador comarcal, destí final dels residus, és cada cop més elevat. L'única manera de reduir aquest cost és donar un nou impuls a la recollida porta a

porta amb noves mesures.

Una de les principals és el tancament del punt d'emergència, que només obrirà els diumenges de 8 del matí a 8 del vespre. L'alternativa serà dur la brossa a la deixalleria, on es controlarà si els residus arriben separats correctament. En paral·lel, la deixalleria modificarà lleugerament els horaris i els dissabtes obrirà d'11 a 1, al matí, i de 3 a 6 de la tarda. Entre setmana, l'equipament mantindrà el seu horari actual de 10 del matí a 3 de la tarda.

El punt d'emergència es va obrir fa 8 anys, quan es va implantar al municipi la recollida porta a porta de la brossa, amb l'objectiu de facilitar l'eliminació controlada i separada dels residus a la població flotant, que no pot mantenir la disciplina del porta a porta. Però ens els últims anys s'ha convertit en un punt descontrolat on s'acumulen moltes deixalles, moltes vegades sense separar.

Per mirar de rebaixar el cost de l'abocador comarcal, també s'ha decidit establir una taxa universal per deixar runes i restes vegetals a la deixalleria. Fins ara, només pagaven els professionals (jardiners, empreses de construcció...), però a partir de l'1 de març ho haurà de fer qualsevol usuari. Fins a 0,5 m3 de runa costarà 30 euros, el primer metre cúbic de runa en costarà 60 i a partir d'aquí, valdrà 30 euros per metre cúbic o fracció. En el cas de les restes vegetals, els preus seran de 20 euros per als primers 25 quilos i de 10 euros per a cada 25 quilos o fracció següents. Dur aquests dos tipus de residus a l'abocador també suposa un cost per a l'Ajuntament.

L'estratègia per redreçar els resultats de la recollida porta a porta també preveu altres mesures que es duran a terme en els pròxims mesos, entre elles un major control de l'accés al punt d'emergència per intentar evitar al màxim un ús indegut de la instal·lació. «Des de l'Ajuntament entenem que els veïns de Sant Llorenç ja fan un esforç important pel que fa a la recollida dels residus, però cal cor-regir algunes males pràctiques en benefici de tots», va assenyalar l'alcalde, Francesc Riu. «Tant als residents com sobretot als visitants de segones residències els demanem que siguin respectuosos amb la població i l'entorn i facin un esforç per separar correctament les deixalles», va concloure.