El Síndic de Greuges va publicar aquest febrer l'Informe Anual del Defensor de les Persones de l'any 2019, del qual es desprèn que a la comarca del Solsonès es van recollir un total de 22 queixes i consultes durant tot l'any, que van estar dividides en 15 queixes i 7 consultes. El Solsonès és la cinquena comarca catalana que menys queixes i consultes ha tramitat al Síndic de Greuges aquest 2019.

La temàtica d'aquestes demandes és variada, però un total de sis queixes i dues consultes van anar destinades a polítiques territorials que inclouen els àmbits d'urbanisme i mobilitat, habitatge i medi ambient. Dins de les queixes també destaquen les relacionades amb les actuacions de polítiques socials, que en aquest cas són cinc sobre l'àmbit de la salut i serveis socials i dues consultes destinades als serveis socials i a educació i recerca.