El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Catalunya lidera un nou projecte europeu que té com a objectiu reforçar la capacitat de protecció davant dels riscos naturals (incendis forestals, inundacions, tempestes, allaus, esllavissades i caigudes de rocs) en un context de canvi climàtic. «El projecte pretén identificar les tendències que el canvi climàtic comportarà en com els riscos naturals es manifesten, identificar nous tipus de comportament d'aquests riscos naturals i, fins i tot, d'interacció entre ells», explica Eduard Plana, cap de grup de política forestal i governança de risc del CTFC.

En la situació actual de canvi global, la gestió del risc que provoca desastres naturals és cada cop més complexa. A mesura que augmenten els impactes potencials dels riscos naturals sobre la ciutadania i les infraestructures, cal prendre decisions per fer front a esdeveniments desconeguts i més greus que els que hem tingut fins ara. Mitjançant l'intercanvi d'experiències i coneixements sobre els diversos riscos considerats en el projecte (incendis forestals, inundacions, tempestes, allaus, esllavissades i caigudes de rocs), es desenvoluparan recomanacions i eines operatives per reforçar la protecció civil en la gestió d'emergències i la planificació integrada de riscos naturals al continent europeu.

La setmana passada va tenir lloc a Barcelona la reunió inicial del nou projecte europeu anomenat Recipe. El projecte, d'una durada de dos anys (gener de 2020 - novembre de 2021), està finançat pel Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea i dona continuïtat a la línia de recerca del CTFC sobre la integració dels riscos naturals en la planificació del territori i la governança del risc.

A la reunió hi van participar tècnics i investigadors de les vuit institucions que formen part del projecte junt amb diversos experts convidats. Per la part catalana en són socis el CTFC (que també n'és el coordinador des del grup de Política Forestal i Governança del Risc), la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i la Fundació Pau Costa. En total més de 18 institucions acadèmiques i operatives van estar representades, amb prop de 30 experts d'Itàlia, Àustria, Alemanya, Holanda, França, Portugal i Catalunya.

Recipe ha estat escollit com a projecte cofinançat per la Unió Europea d'interès en l'àmbit de protecció civil per part del Ministeri d'Interior, i es va presentar dimecres a l'Escola Nacional de Protecció Civil i Emergències.

Plana destaca que el que aconsegueix aquest projecte és «connectar àmbits de coneixement» ja que en els últims episodis aquest aspecte ha presentat mancances. Plana destaca la importància d'aquest projecte ja que els últims esdeveniments com el temporal Glòria, els incendis d'Austràlia o l'atípic hivern que s'està vivint a Catalunya pel que fa a les altes temperatures demostren l'efecte del canvi climàtic sobre com els riscos naturals es manifesten i interaccionen entre ells i afirma que és necessari contrastar aquestes tendències amb l'espai de coneixement de gestió d'emergències.