L'Ajuntament de Lladurs ha impulsat la creació de comissions formades per veïns del poble o persones que hi estan relacionades per poder identificar les mancances del municipi en determinats àmbits i trobar alternatives de manera conjunta per solucionar-les. Demà es durà a terme la primera reunió per formar les comissions i determinar-ne els diferents càrrecs.

«Les comissions estan destinades a acostar la veu de la gent de Lladurs, a opinar i decidir com creuen que han d'anar els pressupostos», explica l'alcalde, Daniel Rovira, que assegura que des que es va informar els veïns sobre aquesta iniciativa «hi ha hagut molts interessats. La idea és que amb la suma dels esforços de tothom es pugui avançar més i que la gent del poble pugui decidir i intervenir més en la política de Lladurs», assenyala el batlle.

Les comissions estaran dividides en tres àmbits: ensenyament, patrimoni arquitectònic i paisatgístic, i desenvolupament rural. El consistori va aprovar aquesta iniciativa en ple el 2019 i recentment han redactat els estatuts que determinen que en les comissions sempre hi haurà d'haver un president, un secretari i uns vocals i que no hi haurà límit de participants. A més, en cada comissió sempre hi haurà un membre com a representant de l'Ajuntament. «La idea és que el grup de persones que formaran les diferents comissions facin una valoració juntament amb l'Ajuntament de l'estat actual del municipi i de les seves mancances en els seus respectiu àmbits», explica Rovira, i afegeix que aquestes comissions també podran tenir el suport d'experts de les diferents temàtiques tractades encara que no siguin del municipi.

Demà es coneixerà definitivament quantes persones formaran part de cada comissió i el càrrec que tindrà cada participant.