Com a conseqüència de la restricció de visitants a l'àrea sociosanitària del Centre Sanitari, el Consell Comarcal del Solsonès ha posat a disposició dues tauletes digitals a aquells usuaris que així ho desitgin per tal que puguin fer videotrucades amb els seus familiars al llarg del dia. Amb aquesta iniciativa, s'intenta mantenir el contacte visual de les persones que es troben ingressades a planta amb els seus més propers. Per tal de portar a terme aquesta comunicació, caldrà que els familiars disposin a casa seva de connexió a internet, webcam i que tinguin instal·lada l'aplicació Skype als seus dispositius.

Les tauletes digitals estaran repartides una a cada planta. S'intentarà administrar el seu us a tots els usuaris per tal que tots ells puguin fer la videotrucada a tots els familiars. Així mateix també s'adoptaran totes les mesures higièniques necessàries per tal que aquests dispositius no siguin font de cap tipus de contagi.

Tant el Centre Sanitari del Solsonès com el Consell Comarcal són conscients que les mesures imposades per tal d'evitar una major propagació del coronavirus són del tot necessàries si bé és cert que causen un major aïllament a la població en general i als usuaris de l'àrea del sociosanitari en particular. És per això que creuen que aquesta iniciativa ajudarà a mantenir el contacte dels usuaris amb els seus familiars.