El Centre Sanitari del Solsonès ha extremat les mesures en el control d'accés i el l'organització per tal que el risc de contagi es minimitzi. L'ens pren aquesta decisió recordant a la població que "el risc d'un rebrot és real, tal i com s'ha demostrat en altres indrets de Catalunya". Accés amb restriccions

El Centre Sanitari està destinant personal, que s'ubicarà a l'entrada del recinte, amb l'objectiu que els usuaris que hi vulguin accedir, adoptin una sèrie de mesures de protecció i prevenció. En primer lloc, en el mateix punt d'accés al Centre, es prendrà la temperatura corporal als usuaris i se'ls aconsellarà posar-se la mascareta per tal de poder tenir accés. A més a més, se'ls proporcionarà hidrogel per les mans i uns guants que hauran de mantenir posats mentre romanguin a les dependències. Llevat de casos urgents, els usuaris per visitar-se, hauran d'haver concertat la cita amb antelació telefònicament o telemàticament; sense cita prèvia no s'hi podrà accedir.

Reorganització del servei

A més del control d'accessos, des de la direcció mèdica s'ha treballat en la reorganització dels diversos serveis. Els horaris de les cites queden determinats cada trenta minuts, i des del Centre Sanitari es demana puntualitat màxima. Entre visita i visita, els facultatius faran trucades telefòniques a usuaris per fer-ne el seguiment.

Especialistes a partir de l'1 de juny

Les consultes es reprendran a partir de l'1 de juny. Seran els mateixos especialistes els qui gestionaran la seva agenda, per la qual cosa s'informa als usuaris que, seran els facultatius, qui es posaran en contacte amb els pacients. Finalment, la direcció mèdica del Centre Sanitari vol reiterar que "no s'acudeixi al Centre si no és imprescindible", i demana ser el màxim d'escrupolosos amb els horaris i les mesures de seguretat, a la vegada que reitera la crida a la prudència i a no abaixar la guàrdia.