L'Ajuntament de Solsona, a través de l'Agència de Desenvolupament Local, i la UBIC proposaran als comerços de la ciutat tancar a les set de la tarda en l'horari d'hivern. Els avala el resultat de les enquestes dutes a terme entre la clientela i els comerciants locals per valorar la prova pilot de compactació horària desplegada durant el maig: el 72% de les 736 persones que han respost com a compradores manifesten que els resultaria fàcil adaptar-se al nou horari, i el 60,5% dels botiguers participants a la iniciativa consideren que l'experiència els ha anat bé o molt bé.

Els resultats de les enquestes han superat les expectatives sobre l'acceptació de la proposta, pensada per apropar els hàbits comercials a les rutines europees i avançar cap a una organització del temps més igualitària, saludable i eficient. «Pensàvem que molts ciutadans es podien adaptar bé al tancament de comerços a les set de la tarda, però ens ha sorprès que el percentatge sigui tan elevat», reconeix Glòria Domínguez, directora de l'Agència.

El tancament a les set de la tarda d'una bona part dels comerços solsonins aprofitant la desescalada progressiva ha tingut un ampli ressò: el 85% de compradors enquestats i el 98% dels comerciants han dit que se'n van assabentar, i el 52% dels comerciants van prendre part en la iniciativa. Es calcula que s'hi va adherir aproximadament la meitat d'establiments del municipi.

Només al 16% de compradors els seria difícil adaptar-se al nou horari, i el percentatge de comerciants que valoren negativament la compactació horària és del 15%. De l'enquesta també es desprèn que la valoració del resultat és millor entre els venedors que han participat a la prova pilot (60%) que entre els que no ho han fet (26%).

Comprar abans de les 7

A partir de l'anàlisi dels resultats de l'enquesta també es conclou que entre setmana és més fàcil adaptar-se al tancament a les set de la tarda per a les compres alimentàries que per a les que no són d'alimentació. Les preferències horàries difereixen lleugerament en funció del tipus de compra. En qualsevol cas, però, la major part de consumidors, tant d'alimentació com de no alimentació i tant entre setmana com en cap de setmana, prefereix fer la compra abans de les set de la tarda.

Entre setmana, la preferència d'hora per adquirir productes alimentaris es reparteix de forma molt similar entre matí i tarda, mentre que per a la compra de productes no alimentaris majoritàriament va millor sortir a la tarda (54,70%). Per contra, el cap de setmana les persones enquestades opten majoritàriament per les franges matinals (un 65% per als aliments i un 57% per a la resta de productes).

Si posem el focus en l'opinió de l'altra banda del taulell, les valoracions estan força polaritzades en els extrems «molt bé» i «molt malament». Segons es desprèn de l'enquesta als comerciants, la valoració «molt bé» és la majoritària tant per als que han participat a la prova pilot com per als que no, en un 56%. Aquesta percepció creix fins al 70% entre aquells que han compactat l'horari. Per contra, un 14% ho valoren molt negativament, un percentatge que puja fins al 25% entre els botiguers que no ho han provat.

Els principals motius aportats per tancar a les set de la tarda a l'hivern són la conciliació de la vida laboral i familiar i l'escàs volum de clientela que acudeix a la botiga a partir d'aquesta hora.