La Generalitat de Catalunya ha iniciat avui la tercera fase de les obres de rehabilitació del monestir de Sant Llorenç de Morunys que dotarà de més espai al Museu i Centre d'Interpretació Vall de Lord. L'àmbit d'actuació es centra principalment en la rehabilitació dels edificis de la Casa Prioral, Cal Morrut, que sumen un total de 1.042 m2, i les capelles que donen al claustre.

La zona noble que correspon a la planta baixa i primera de la Casa Prioral i les capelles del claustre es destinarà a museu de la Vall de Lord. En l'annex de Cal Morrut s'ubicarà l'arxiu històric, les dependències de direcció i estudi del museu i el nucli de comunicacions verticals. La planta segona de la Casa Prioral es destinarà a dependències parroquials. El claustre actuarà com un element vertebrador del conjunt del Monestir, donant accés al museu, arxiu i unint les diverses dependències de la parròquia.

Les obres tenen un termini d'execució de previst de 6 mesos i té l'objectiu de consolidar les parts deteriorades i aturar el procés de degradació general de l'edifici. Així, es restauraran també els paraments verticals i horitzontals originals, millorant les seves condicions d'aïllament, i es faran noves divisions de distribució i instal·lacions a la planta segona de la Casa Prioral.

L'antic Monestir de Sant Llorenç de Morunys dona origen a la vila del mateix nom, situada al peu de la serra del Port del Compte, i va ser fundat per una petita comunitat de monjos documentada ja a principis del segle X. L'església fou aixecada a la primera meitat del segle XI. És de planta basilical, de tres naus separades per pilars cruciformes i cobertes amb voltes de canó sobre arcs faixons la central, i amb volta d'aresta les laterals, més baixes. El conjunt de l'església i la casa prioral de l'antic monestir són un bé cultural d'interès nacional BCIN.

Les anteriors fases han permès la restauració del claustre i la consolidació de l'estructura, cobertes i façanes del conjunt del Monestir; així com l'adequació d'un primer espai com a Museu i Centre d'Interpretació Turística de la Vall de Lord.

L'actuació està promoguda pels departaments de Cultura i Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys i el Bisbat de Solsona. L'obra compta amb un finançament de 112.800,01 euros (IVA inclòs) per part dels fons provinents de l'1% cultural de la Generalitat de Catalunya (en un 50%) i de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys (en l'altre 50%), i està gestionada per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL). Serà executada per l'empresa Constructora Auxiliar d'Obra Pública. S.L. (CAOPSA).