Un grup d'investigadors del CTFC, amb seu a Solsona, ICTA-UAB, CREAF i departament de Geografia de la UAB han desenvolupat un estudi, impulsat per la Fundació Bancària La Caixa, que estudia les variacions dels compostos químics en un alzinar mediterrani. Els resultats, publicats a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, demostren una forta variabilitat d'aquests compostos tant estacionalment com diàriament, amb les màximes concentracions el juliol i l'agost a primera hora del matí i de la tarda.

Els resultats d'aquest estudi pioner, ja que és el primer que caracteritza la química forestal de l'aire per sota la copa dels arbres en un alzinar mediterrani, implicarien que, durant l'estiu, les persones que caminen per aquest tipus de boscos estarien subjectes a una major absorció potencial de monoterpens en el seu torrent sanguini, especialment a primera hora del matí i a partir del migdia. Els monoterpens guarden una forta relació amb la temperatura de l'aire, la radiació solar i la humitat relativa de l'aire. Les concentracions obtingudes són similars o majors que en d'altres estudis que han demostrat la relació entre aquests compostos i la salut de les persones no només en el laboratori sinó també en el bosc.

Aquest estudi obre un nou marc de recerca en els boscos mediterranis i constitueix una aportació important per a la comunitat científica i de la sanitat pública.

El grup d'investigadors ha estudiat el fet que quan estem en contacte amb el bosc experimentem una sèrie d'efectes en la nostra salut. En general, aquests efectes es donen en els sistemes cardiovascular, immune, respiratori i nerviós, i experimentem també canvis en benestar fisiològic i psicològic.

El creixent interès científic i social sobre el potencial dels boscos com a font de benestar ha propiciat nombrosos estudis que evidencien els beneficis de l'exposició als ecosistemes forestals per a la salut humana. Investigacions recents assenyalen els compostos orgànics volàtils emesos per les plantes (monopaterns) com a principals determinants dels efectes induïts pels boscos. Entre els seus efectes més estudiats, en destaquen les propietats antiinflamatòries, neuroprotectores i antitumorogèniques. Tot i el seu paper rellevant pel que fa a la salut, aquests compostos han estat poc estudiats per sota el nivell de la copa dels arbres, que és on interaccionen amb les persones.