La Generalitat de Catalunya ja ha posat a concurs el projecte d'execució de les obres de reforma i ampliació del Parc de Bombers de Solsona que tant els bombers com l'Ajuntament demanen des de fa anys, ja que el parc de Solsona és un dels més obsolets de Catalunya i dels que menys inversió han rebut en els darrers anys.

L'edifici actual de parc va entrar en servei l'any 1983. Consisteix en una edificació de 429,96 metres quadrats que comprèn les dependències i les cotxeres. Des d'aleshores, malgrat que s'han anat realitzant tasques d'adequació i manteniment, l'antiguitat de l'edifici ha comportat l'envelliment i la manca d'adequació dels sistemes constructius i instal·lacions a la realitat actual.

I és que l'evolució del servei ha posat de manifest que existeix una manca d'espais, tant per l'augment numèric de la dotació de bombers, com pels nous requeriments funcionals d'aquest tipus d'edificacions.

El nou projecte de reforma preveu la construcció d'un edifici nou de planta baixa on s'ubicaran les dependències. Tal com està fet el projecte, la distribució estratègica dels espais garantirà, d'una banda, la posició preferent de les zones de control i comandament del parc; i d'una altra, assegurarà la tranquil·litat dels bombers a les zones privades i de descans. El fet que les dependències ocupin una construcció d'únicament planta baixa afavorirà la utilització de solucions senzilles de construcció modular en sec i execució prèvia a taller, que alhora permetran assolir uns alts nivells de qualitat, tant pel que fa al confort, com pel que fa als nivells d'aïllament i de reducció de la despesa energètica.

Pel que fa a la cotxera, la proposta permetrà millorar el seu comportament tèrmic i acústic, i inclou afegir un porxo d'un metre i mig de profunditat davant les portes, tant a la façana del davant com a la del darrere, que protegirà les cotxeres de la meteorologia, així com enllumenat artificial a l'entrada. També es millorarà la llosa del paviment de la cotxera, els acabats i les instal·lacions.

El projecte, que té un cost d'1.661.465,99 euros amb IVA inclòs, i un termini d'execució previst de 14 mesos, es durà a terme sense que el parc hagi d'aturar la seva activitat.

La reforma del Parc de Bombers de Solsona és una demanda que arrossega el consistori solsoní des de fa, com a mínim, 6 anys. Ara en fa 4, ja es va modificar el POUM, després que Interior ho demanés a l'Ajuntament, per poder dur a terme l'actuació.