L'agrupació d'experts d'entitats catalanes i italianes, entre les quals hi ha el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), que desenvolupen el projecte europeu Life Climark i que tenen com a objectiu millorar i treballar l'estat dels boscos catalans, perquè siguin més eficients a l'hora de lluitar contra el canvi climàtic, apunten que en un incendi no només hi ha pèrdues a nivell paisatgístic, de biodiversitat o de patrimoni natural, sinó que també influeix negativament en el canvi climàtic per l'alliberament de carboni que això suposa.

El projecte vol deixar clar la importància d'una bona gestió dels boscos per tal de prevenir els incendis i, en cas que aquests es produeixin, que els boscos estiguin preparats per recuperar-se'n.

Life Climark recorda que hi ha molts elements dins d'una massa forestal que compleixen una funció clau en la lluita contra el canvi climàtic a través de l'absorció i l'emmagatzematge de carboni. Fusta, fullaraca, fulles o el sotabosc són alguns dels elements que més carboni acumulen. Si, malauradament, un incendi arrasa un bosc, també cremarà aquests magatzems, de manera que es patiran dues conseqüències importants pel que fa a la mitigació del canvi climàtic. Per una banda, es cremarà l'element que emmagatzema carboni, el qual tornarà a l'atmosfera, i per l'altra, a curt termini, es perd el potencial d'absorció de carboni del bosc.

El propòsit que s'hauria de tenir és que l'estructura de la massa forestal impedeixi un avenç més agressiu del foc i que, un cop l'incendi s'hagi extingit, el bosc disposi de més eines per tal de recuperar-se. Per aconseguir-ho, s'aposta per incidir en la gestió prioritària dels boscos localitzats en punts estratègics, la presència de biodiversitat i trencar la continuïtat del combustible.