L'equip de treball dels pressupostos participatius de Solsona ja ha escollit els projectes que es duran a terme durant les dues properes anualitats. Així, la millora de la seguretat de tres passos de vianants de l'avinguda Mare de Déu del Claustre, la renovació i ampliació del nombre de papereres i el canvi de fanals d'una vorera de la pujada del Seminari són les prioritats ciutadanes que executarà aquest any el consistori en el marc del pressupost participatiu. Per al 2021, es programa la renovació de la coberta del pavelló vell.

L'acció més votada amb diferència per les divuit persones de l'equip de treball que van prendre part en la darrera sessió va ser la millora dels passos de vianants de l'avinguda de la Mare de Déu del Claustre més propers a la cruïlla amb la pujada del Seminari i el de davant de l'antic Club Sant Jordi. Amb una valoració econòmica aproximada de 23.400 euros per part dels Serveis Tècnics Municipals, l'actuació consistirà a ampliar la vorera per evitar que els vianants s'incorporin a la calçada abans de creuar. Així, s'incrementarà la visibilitat tant per als vianants com per als conductors.

També es preveu, si hi ha pressupost disponible un cop es revisi el pressupost final de la renovació de papereres, pintar de prova un d'aquests passos de vianants de color fluorescent (2.160 euros). Casualment, en el decurs de la sessió de treball de camp, el mes de febrer passat, els participants van presenciar l'atropellament de dos vianants en un d'aquests passos propers al Centre Sanitari, fet que de segur ha condicionat la seva selecció.

Amb un import superior als 23.000 euros, l'equip de treball considera també molt necessari aquest any instal·lar papereres noves amb tapa i de recollida selectiva tant al nucli antic com a l'exterior, en places, parcs infantils, centres educatius i altres equipaments públics. Només al nucli antic se n'hi preveuen més d'una quarantena.

El projecte al qual es destinaran més diners serà la renovació de la coberta del pavelló poliesportiu, pressupostada aproximadament en 49.800 euros, ja que actualment presenta problemes importants de goteres. En aquest cas, es destinarà tota la partida disponible a una sola obra.

Si bé l'Ajuntament va proposar l'opció de destinar alguna partida a possibles mesures economicosocials per combatre els efectes de la covid-19, finalment es va descartar. Els assistents a l'última sessió van coincidir que els mancava informació per determinar els col·lectius destinataris dels ajuts i les necessitats més urgents a què cal fer front.