L'Associació Amisol ha ofert el Servei Enllaç per segon any consecutiu però d'una manera atípica. Degut a la crisi sanitària per la covid-19 dels darrers mesos, el servei s'ha vist obligat a adaptar el seu funcionament tot realitzant seguiment als participants, oferint informació, assessorament i acompanyament, així com també les accions formatives de forma telemàtica. Tot i que les circumstàncies han impossibilitat la realització d'algunes pràctiques i accions formatives previstes, Amisol valora positivament els objectius assolits durant el curs, ja que s'han pogut realitzar unes pràctiques en una empresa de la comarca i tres persones han formalitzat un contracte de treball amb diferents empreses podent així incorporar-se en el mercat laboral ordinari.

Enguany s'ha comptat amb un equip de professionals format per una preparadora laboral, una prospectora laboral i formadora d'alfabetització informàtica, una persona de suport administratiu i una coordinadora del servei. Durant aquest any s'ha donat atenció a deu persones amb diversitat de perfils i edats, de forma molt individualitzada.

La seva tasca ha consistit en elaborar el perfil professional de cada participant, així com definir el pla individual per a la seva inserció i millora de competències. Aquest treball s'ha realitzat a través d'accions formatives grupals i tutories individuals. També s'han realitzat formacions d'alfabetització informàtica adaptades a les competències digitals de cada participant i pràctiques en empreses en funció del seu perfil professional i les seves motivacions i interessos.

El Servei Enllaç d'orientació, acompanyament i suport a la inserció a l'empresa ordinària per a persones amb discapacitat i/o trastorns de la salut mental ha estat possible gràcies al projecte SIOAS, projecte subvencionat per Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.