El Centre Sanitari del Solsonès ha contractat una persona que s'encarregarà de fer un seguiment dels casos positius de COVID-19 detectats a l'àrea bàsica del Solsonès, de la detecció precoç de possibles casos i de la ràpida identificació dels contactes estrets amb nous positius per indicar-los a portar a terme un confinament, com a mesura de prevenció per a frenar els contagis.

A part del rastreig exhaustiu dels contactes estrets dels positius, establir-hi contacte i donar les pautes a seguir i entrar tota la informació del seguiment al sistema informàtic del Catsalut, entre altres; també és la persona encarregada de proporcionar informació acurada als pacients en tot el procés assistencial, resolució dels dubtes que puguin tenir, etc.

Aquesta figura, contractada amb finançament del Catsalut per aquesta finalitat expressa, formarà part d'una xarxa de professionals que es dedicaran a aquesta tasca arreu del territori de Catalunya.