L'Ajuntament de Pinell del Solsonès condicionarà un total de 9.416 metres de camins del municipi amb un cost total de 596.804,02 euros. Benjamí Puig, el batlle de Pinell, ha volgut remarcar que «aquesta inversió és la més gran que s'ha fet mai a Pinell». Les obres, que van ser adjudicades en el darrer ple ordinari del consistori a l'empresa Asfalts de l'Anoia SL, s'iniciaran properament i tindran una durada de cinc mesos.

La pavimentació es concentrarà en tretze camins del poble que condueixen a masies habitades, i els treballs consistiran en la preparació de la base dels vials amb capa de gruix de tot-u i col·locació de capa de rodament d'aglomerat asfàltic (MBC). Així mateix també es preveu la construcció de passos transversals i cunetes formigonades en millora de desguassos deficients, així com les corresponents actuacions de senyalització vertical i horitzontal.

L'enquitranament d'aquests camins rurals que condueixen a habitatges de Pinell de Solsonès és una llarga reivindicació dels veïns del municipi a la qual l'Ajuntament ha volgut donar resposta. Una consulta popular feta pel consisotri va demostrar que aquest era un dels principals problemes a solucionar i va deixar palès que era l'objectiu principal dels veïns. Ara, el consistori solsoní i els veïns creuen que aquesta important millora en l'asfaltatge dels camins del poble pot servir també per frenar el despoblament que pateixen. Segons afirma l'Ajuntament de Pinell en un comunicat, «per al municipi és molt important tenir una infraestructura viària en condicions, ja que som un municipi molt disseminat i patim molt la despoblació, i creiem que és un incentiu perquè la gent vulgui quedar-s'hi a viure».

Per fer front al mes de mig milió d'euros que costarà l'asfaltatge dels 13 camins, des del consistori de Pinell s'han signat convenis amb els veïns interessats en la realització de les obres i aquests aportaran el 20% del cost total de les actuacions. D'altra banda, el 80% restant del pressupost, més les despeses tècniques de redacció del projecte i direcció d'obra, es finançaran mitjançant recursos propis de l'Ajuntament i diferents subvencions sol·licitades a administracions públiques.

Al mateix temps, l'Ajuntament de Pinell remarca que aquesta serà una «obra sostenible», atès que el pressupost anual que destina a l'arranjament dels camins és molt elevat, i amb aquesta actuació s'aconseguirà un estalvi important en els pressupostos dels propers anys.