Solsona modernitzarà les instal·lacions de la xarxa d'abastament d'aigua amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Solsona ha adjudicat la redacció del Pla director de la xarxa d'aigua potable a l'empresa Socade Informàtica per un import de 16.800 euros. Un dels beneficis més importants de la proposta, explica el consistori en un comunicat, és que permetrà reduir les avaries i instal·lar més aixetes de pas a tot el municipi per tal que en cas d'incidència es redueixi al màxim l'afectació.

El projecte permetrà, a més, incorporar les dades a un sistema d'informació geogràfica (SIG), que permetrà fer un modelat de la xarxa i calcular les pressions i cabals de tots els punts, a més de tenir-la molt ben senyalitzada. D'aquesta manera el consistori coneixerà exactament com és la xarxa i en quin estat es troba, fet que permetrà acotar les actuacions en cas de necessitat.

La proposta, a més, fa més accessible el manteniment, un fet que afavoreix el subministrament ininterromput a tot arreu i en qualsevol època de l'any". Alhora és actualitzable i defineix les millores futures que podria requerir la xarxa d'acord amb les necessitats demogràfiques, industrials, econòmiques i mediambientals.

El 2003 l'Ajuntament de Solsona ja va dotar-se d'un Pla director de l'aigua, però en aquell cas era un projecte global de la xarxa en alta, és a dir, per planificar les actuacions que afecten les instal·lacions des de les captacions fins als dipòsits.